Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego


Nagłówek

Aktualności

Zakończenie naboru wniosków

o przyznanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjecie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych

Zakończenie naboru wniosków

o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Zakończenie naboru wniosków

o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu POWER

Zakończenie naboru wniosków

o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków z rezerwy KFS - II nabór

Wysokość środków przyznanych Powiatowemu Urzędowi Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu z rezerwy KFS wynosi: 31 800,00 zł.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków z rezerwy KFS

Wysokość środków przyznanych Powiatowemu Urzędowi Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu z rezerwy KFS wynosi: 31 800,00 zł.

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych

Staże realizowane będą ze środków Funduszu Pracy pozyskanych z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację zawodową osób bezrobotnych.

Nabór uzupełniający wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - PO WER 09.2018

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznane w ramach naboru finansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych objętych II profilem pomocy lub I profilem pomocy w uzasadnionych przypadkach

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy realizowana będzie ze środków Funduszu Pracy pozyskanych z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację zawodową osób bezrobotnych.

Wyświetlanie 11 - 20 z 98 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę