Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych

Staże realizowane będą ze środków Funduszu Pracy pozyskanych z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację zawodową osób bezrobotnych.

Nabór uzupełniający wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - PO WER 09.2018

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznane w ramach naboru finansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych objętych II profilem pomocy lub I profilem pomocy w uzasadnionych przypadkach

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy realizowana będzie ze środków Funduszu Pracy pozyskanych z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację zawodową osób bezrobotnych.

Nabór wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

INFORMACJA - Wypłaty gotówkowe zasiłków

Zmiana miejsca wypłaty świadczeń

Lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych w ramach rezerwy MRPiPS 2018 r.

Działalność gospodarcza

Lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych w ramach projektu - PO WER VII/2018r.

Działalność gospodarcza

UWAGA - Zaświadczenia do dodatku aktywizacyjnego

Klauzula informacyjna

Nabór uzupełniający wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - PO WER

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznane w ramach naboru finansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku...

Wyświetlanie 11 - 20 z 92 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę