Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego


Nagłówek

Aktualności

Nabór uzupełniający wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - PO WER

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznane w ramach naboru finansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - FP

Dla osób bezrobotnych objętych II profilem pomocy lub I profilem pomocy w uzasadnionych przypadkach

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych w wieku 18-29 lat - PO WER

Wsparcie w projekcie będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tj. osobom do 25 roku życia w ciągu czterech miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie pracy, osobom powyżej 25 roku życia w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - Rezerwa

zgodnie z art. 46 ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy

Plany szkoleń na rok 2018

Plan szkoleń realizowanych z FP oraz EFS RPO

Nabór na szkolenia grupowe

Kierowca wózków jezdniowych, Operator koparko – ładowarki, Sprzedawca – kasjer z elementami sprzedaży internetowej, Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, Kosmetyczka – wizażystka, Spawanie tig-mag

Nabór na szkolenia grupowe - RPO

Spawacz metodami tig – mag, Operator koparko-ładowarki, Magazynier z uprawnieniami do kierowania wózkami jezdniowymi

UWAGA PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCY CUDZOZIEMCÓW

Zmiana druków oświadczeń

Rozpoczęcie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych

Zatrudnienie osoby bezrobotnej na okres 10 miesięcy z refundacją przez pierwsze 6 miesięcy w kwocie około 980 zł za każdy miesiąc

Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych kobiet

Staże finansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Wyświetlanie 1 - 10 z 29 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę