Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego


Aktualności

Zakończenie naboru wniosków

o przyznanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjecie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych

Zakończenie naboru wniosków

o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Zakończenie naboru wniosków

o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu POWER

Zakończenie naboru wniosków

o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków z rezerwy KFS - II nabór

Wysokość środków przyznanych Powiatowemu Urzędowi Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu z rezerwy KFS wynosi: 31 800,00 zł.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego
ul. Towarowa 4-6
87-100 Toruń
Obsługa bezrobotnych z gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka, Zławieś wielka oraz Obrowo
(Tutaj dostępne są szczegółowe dane kontaktowe)
Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży
ul. Św. Jana 18
87-140 Chełmża
Obsługa bezrobotnych z gmin: miasto Chełmża, Chełmża, Łubianka oraz Łysomice
(Tutaj dostępne są szczegółowe dane kontaktowe)


Punkt Obsługi Bezrobotnych w Czernikowie
ul. Słowackiego 14
87-640 Czernikowo
Obsługa bezrobotnych z gmin: miejscowość Obrowo oraz gmina Czernikowo
(Tutaj dostępne są szczegółowe dane kontaktowe)
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę