Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Rozpoczęcie naboru

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - RPO

Rozpoczęcie naboru wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - PO WER

Rozpoczęcie naboru wniosków

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Rozpoczęcie naboru wniosków - Staże i prace interwencyjne - RPO

Staże oraz prace interwencyjne realizowane w ramach naboru współfinansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Rozpoczęcie naboru wniosków - staż, prace interwencyjne

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

PITY 11 za 2017 rok

Informacja o wydawaniu dokumentów PIT 11 za 2017 rok

Ogłoszenie o gromadzeniu informacji o zapotrzebowaniu pracodawców na środki rezerwy KFS

Prośba o wypełnienie ankiety

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 01.01.2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców 2018 zmiany

Zatrudnianie cudzoziemców - 2018 rok

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

Wyświetlanie 1 - 10 z 52 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę