Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego


Aktualności

Nabór uzupełniający wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - PO WER

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznane w ramach naboru finansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - FP

Dla osób bezrobotnych objętych II profilem pomocy lub I profilem pomocy w uzasadnionych przypadkach

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych w wieku 18-29 lat - PO WER

Wsparcie w projekcie będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tj. osobom do 25 roku życia w ciągu czterech miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie pracy, osobom powyżej 25 roku życia w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego
ul. Towarowa 4-6
87-100 Toruń
Obsługa bezrobotnych z gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka, Zławieś wielka oraz Obrowo
(Tutaj dostępne są szczegółowe dane kontaktowe)
Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży
ul. Św. Jana 18
87-140 Chełmża
Obsługa bezrobotnych z gmin: miasto Chełmża, Chełmża, Łubianka oraz Łysomice
(Tutaj dostępne są szczegółowe dane kontaktowe)


Punkt Obsługi Bezrobotnych w Czernikowie
ul. Słowackiego 14
87-640 Czernikowo
Obsługa bezrobotnych z gmin: miejscowość Obrowo oraz gmina Czernikowo
(Tutaj dostępne są szczegółowe dane kontaktowe)
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę